Protokoll från föreningsstämman

Senaste protokollet finns nu under fliken Dokument.

Där kan du hitta protokoll från föreningsstämmor och extrastämmor från och med år 2013. Dessutom finns även våra stadgar och trivselregler.

TILLÄGG 5 MAJ: Protokollet behövde justeras p.g.a. språkfelsnisse som gjorde styrelsen ansvarsfri för år 2013 istället för 2014… Det felaktiga protokollet är utbytt.