Information om Kring-alles väg

Vi i styrelsen har vid flera tillfällen fått frågor från medlemmar om parkering utmed King-alles väg. Frågorna gäller cykelvägen och den heldragna linjen som gör det svårt att lasta i och ur bilen på ett smidigt sätt.

I måndags, 8 juni, fick vi information från Lerums kommun att de känner till problematiken, men att trafikkontoret ännu inte fått den budget de behöver för att genomföra en ombyggnad. Trafikkontorets förslag är att göra en omläggning liknande den som finns på Richerts väg.

Kommunen arbetar vidare och hälsar att de hoppas landa i en lösning och budget för detta under de närmaste åren.