Uppdaterade trivselregler

Trivselreglerna har uppdaterats med epost-adress till styrelsen och adress till vår grupp på Facebook, samt information om ogräsrensning och plank.

Ogräsrensning

Vi har länge haft praxis att respektive hushåll är ansvarig för ogräsrensning i gången utanför trädgården. Nu har vi uppdaterat trivselreglerna under rubriken ”Fastigheter och trädgårdar” så att de speglar praxis.

Plank

Vi i styrelsen får ibland frågor kring vilket plank man är ansvarig för. Varje hushåll är ansvarig för det plank i trädgården som är på vänster sida, sett från det egna huset. Den informationen, samt rekommendation att alla större underhåll av plank sker i samråd med relevant granne, finns nu under rubrik ”Fastigheter och trädgårdar”.