Sista dag för motioner nu på söndag 14 februari

Skriv en motion och gör din röst hörd!

Vi vill veta vad du tycker, dels genom ditt deltagande på årsstämman 22 februari, men också genom att du i förväg bidrar med motioner på specifika frågor du vill tas upp på stämman.

Har du tankar om områdets underhåll, utveckling eller annat? Styrelsens arbete och fokusområden är helt styrda utifrån medlemmarnas vilja och intressen!

Eventuella motioner ska lämnas skriftligen till ordförande Emelie Thun på Gunnar Wennerbergs väg 15, senast nu på söndag den 14 februari.