2016 års valberedning

På föreningsstämman valdes en ny valberedning.

  • Tobias Mattsson (Gunnar Wennerbergs väg 33)
  • Kalle Magnusson (Gunnar Wennerbergs väg 39)

Valberedningens uppdrag är att föreslå kandidater till styrelsen. Om du är intresserad av att arbeta i styrelsen, eller har förslag på intressanta kandidater, kontaktar du valberedningen. Styrelsens medlemmar väljs på föreningsstämmorna för ett år i taget.

Aktuell valberedning finns alltid beskriven på föreningens hemsida.