Fiber till området

Nu är det klart – Telia kommer att installera fiber i området!

De hushåll som anmält sig får orderbekräftelse via post innan midsommar. Planen är att installera fiber i höst, men mer information ska komma från Telia efter sommaren.

Alla eventuella frågor kan besvaras av Telia 020-40 24 00.