Ombyggnation av Kring-Alles väg

Under nästa vecka kommer kommunen att påbörja en ombyggnation på den nedre sträckan av Kring-Alles väg. Bland annat kommer gång- och cykelvägen att byggas om och likna den på Richerts väg.

Under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad och störande arbeten kan ske under dagtid.