Dokument inför årsstämman

Nu hittar du verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2016 här på hemsidan.

Välkommen på stämman 16 mars kl 18:30!