Stämmans protokoll

Protokollet från årsstämman finns nu tillgängligt för allmän beskådan.

På stämman gick vi igenom verksamhetsberättelsen och årsredovisningen, valde ny styrelse och valberedning, samt diskuterade bland annat sopkärl och anläggningsskötsel i sommar.

Vi delar även ut protokollet i brevlådorna.