Föreningsstämma 2018…

… blir tisdagen 20 mars kl 19 i Lerums gymnasium. Årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer laddas upp här på hemsidan inför stämman.

Välkommen!

3 svar till ”Föreningsstämma 2018…”

 1. Lena Falk

  Balansräkningen har en diff på ca 60 tkr. 36 tkr beror på att årets resultat ej är med. Återstående diff 24 tkr bör bero på felaktig bokföring.

 2. Tobias Matsson

  Ja, det var fel siffror där. Det var 2016 års siffror som låg kvar. Jag har uppdaterat dokumentet som gått ut till medlemmarna med 2017års siffror; Balanserat resultat 213787kr samt Periodens resultat −36708kr. Dessa redovisar vi även på årsmötet. Tack för påpekandet.

  Med vänlig hälsning Tobias Matsson, Kassör Lerum14

 3. Johanna Olander

  Hej Lena! Nu är Tobias uppdaterade siffror även uppdaterade i årsredovisningen här på hemsidan. /Johanna