Protokoll från senaste stämman

Protokoll från stämman 19 mars 2019 finns att ladda hem under dokument.