:årsmöte

Föreningsstämma hålls varje år i mars. Kallelse till stämman läggs i brevlådan 4 veckor före bestämt datum. Kallelsen innehåller tid, datum samt agenda. Senast två veckor innan årsmötet skickas verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ekonomisk information och eventuella motioner ut till medlemmarna.

Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna har bäst möjlighet att påverka vad som händer i föreningen och vilka frågor styrelsen ska arbeta med. De medlemmar som vill diskutera ett specifikt ärende skriver en motion som lämnas till styrelsen. Sista dag för inlämnandet av motioner står i kallelsen.

På föreningsstämman väljs styrelse för kommande år. Dessutom väljs två revisorer, en revisorssuppleant och valberedning. Har du inte möjlighet att vara med på årsmötet så finns dagordning samt protokoll att läsa här på hemsidan, under fliken dokument. Där hittar ni även protokoll över styrelsens löpande möten för tidigare år och andra viktiga dokument.