:brandsäkerhet

Tänk efter före när det gäller brandsäkerhet så kan du spara tid, pengar och, framförallt, liv.

Elda säkert och kom ihåg att sista person att lämna rummet släcker ljuset!

Brandsläckare

Pulversläckaren är lätt att använda, den är effektiv och kräver lite underhåll.

Små bränder kan oftast släckas med vatten eller kvävning med t.ex. filt eller matta. Men elden kan ta sig fort, och det blir då svårt att komma nära det som brinner.

Rätt vikt och klass

Det finns olika typer av av släckmedel i en pulversläckare:

A står för glödbrand och brand i papper, textiler och trä.
B står för brand i vätskor och oljor, t.ex. bensin.
C står för gasbrand.

Räddningstjänsten rekommenderar en 6 kilos brandsläckare som är klassad för A och B till ditt hem. Det är viktigt att släckaren är certifierad av SIS eller annat certifieringsorgan.

Brandvarnare

Har du brandvarnare? Kontrollera att batteriet i brandvarnaren fungerar genom att trycka in knappen. Gör de minst en gång om året.

Ett tips är att testa denna gratis SMS-tjänst som påminner dig att kontrollera brandvarnaren. Den har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 • Minst en brandvarnare på varje våningsplan
 • Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2
 • Avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara längre än 12 m

Rekommenderat placerar du brandvarnare:

 • I rummets högsta punkt (helst i mitten av rummet)
 • I anslutning till sovrum
 • Vid trappen på ovanvåningen
 • Ha en fri takyta på minst Ø 50 cm runt brandvarnaren
 • Brandvarnaren ska inte placeras i närheten av en ventilationsöppning

Montera brandvarnaren enligt leverantörens anvisning.

Skötsel och kontroll
 • Brandvarnaren ska uppfylla SS-EN 14604-standarden. Märkningen står på förpackningen.
 • Räddningstjänsten rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier.
 • Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång per år – till exempel på första advent. Använd gärna sms-tjänsten från MSB.
 • Rengör brandvarnaren från utsidan med dammsugare. Gör detta minst en gång per år.
 • Byt ut brandvarnaren efter 8–10 år. Den har begränsad livslängd.
 • Vid ny- och ombyggnation rekommenderar Räddningstjänsten nätanslutna seriekopplade brandvarnare.

Mer information från Räddningstjänsten

Läs mer på Räddningstjänstens hemsida. Texten ovan är en sammanfattning av  information från dem, som vi har publicerat med deras godkännande. På deras hemsida finns t.ex. goda råd om braskaminer och information om bränder i elverktyg och kök.