Föreningsstämma

Föreningsstämma hålls varje år i februari eller mars. Kallelse till stämman sker genom meddelande i brevlådan 2-4 veckor i förväg. Kallelsen innehåller agenda, verksamhetsberättelse, ekonomisk information och eventuella motioner.

Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna har bäst möjlighet att påverka vad som händer i föreningen och vilka frågor styrelsen ska arbeta med. De medlemmar som vill diskutera ett specifikt ärende skriver en motion som lämnas till styrelsen. Sista dag för inlämnandet av motioner står i kallelsen.

På föreningsstämman väljs styrelse för kommande år. Dessutom väljs två revisorer, en revisorssuppleant och valberedning. Läs gärna våra föreningsprotokoll.

Ekonomisk förening