Medlemsavgift

Medlemskapet är obligatoriskt eftersom den som använder föreningens egendom, exempelvis parkeringsplatser, entrégångar, lekplatser, i rättslig mening är medlem.

Medlemsavgiften fastställs av styrelsen och medelas på föreningens årsstämma. Maxbeloppet är 1/15 av ett prisbasbelopp per år och hushåll. Beloppet faktureras halvårsvis.

Om hushållet har deltagit i föreningens städdagar, rabatteras medlemsavgiften med 500 kr per städdag och hushåll. 

Ekonomisk förening