:grannsamverkan

”Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av.”

Korta, brottsförebyggande tips när du reser bort (alla tips är från Grannsamverkan):

 • Informera grannarna att du åker bort.
 • Använd en timer så att lampor tänds och släcks. Använd gärna även timer på radion.
 • Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörr.
 • Be någon granne tömma brevlådan.
 • Hjälp dina grannar genom att peta ned post som du ser sticker upp ur deras brevlåda.
 • Be en granne att skotta snö eller trampa upp i snön.
 • Be en granne, eller ordna så att någon annan klipper gräsmattan vid längre bortovaro under sommaren.
 • Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom.
 • Be en granne hänga sin tvätt på din tvättlina eller torkställning.
 • Be någon eller några grannar att då och då parkera sin bil på er parkeringsplats.
 • Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd, så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller dina grannars hus.
 • Du kan också lämna till exempel leksaker i trädgården så att det ser ut att vara aktivitet på tomten, dock bör dessa flyttas om regelbundet så det inte ser likadant ut hela tiden. Lämna heller inget ute som kan användas för att bryta sig in i huset.
 • Lämna inte stöldbegärliga möbler etc. på uteplatsen.
 • Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.
 • Vidarekoppla telefonen, men så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande indikerar detta att ingen är hemma.
 • Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste gömställen kan avslöjas.
 • Skriv inte på sociala medier om att du/familjen är bortrest och tala även med övriga familjemedlemmar om detta.