:motorvärmare

Drift och underhåll av eluttagen för motor- och kupévärmare utgör en stor del av föreningens kostnader, så därför är det viktigt att de sköts på ett korrekt sätt.

Hur du ställer in timern

Ställ in timerns vred på det antal timmar som återstår till den tidpunkt då bilen ska användas. Om du exempelvis lämnar bilen kl 18:00 och ska hämta den kl 6:00 påföljande dag, ställer du timern på 12 timmar. Observera att timern endast får vridas medurs. Cirka 3 timmar innan du ställt in att du ska hämta bilen kopplas bilvärmaren på.

Timern är repeterande. Det innebär att den går hela tiden och att om samma inkopplingstid önskas varje dag behöver timern inte ställas om.

Stäng inte av motorvärmaren

Timern stannar och man får ej ut ström till motorvärmaren om säkringen eller jordfelsbrytaren löst ut. Se därför till att alla vippor på säkringar och jordfelsbrytare står i uppställt läge och aldrig stängs av under året.

Felanmälan

Om du saknar nyckel eller om motorvärmarna inte fungerar som de ska, kontakta Jeanette Axell. Hon bor på Gustav Daléns väg 26 och nås via telefon på 0701-505 281.