Styrelsen

Vallmo_1000x1500px_web

Föreningens styrelse utses på den årliga föreningsstämman och deras arbete regleras av föreningens stadgar och de beslut som fattas på stämman.

Styrelsen håller möten ungefär en gång varannan månad. 

Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter som alla deltar på styrelsemötena.

2018 års styrelse

 • Lennart Strandin, ordförande (Gustaf Daléns väg 24)
 • Christian Ljung, kassör (Gustaf Daléns väg 22)
 • Jonas Danielson, sekreterare (Odhners väg 9)
 • Follad Yarollahi, ledamot (Kring-Alles väg 79) 
 • Lars Ljungfors, ledamot (Gunnar Wennerbergs väg 29)
 • Anton Berzelius, suppleant (Gustaf Daléns väg 42) 
 • Niklas Dahlberg, suppleant (Gustaf Daléns väg 8) 

Engagera dig i styrelsen?

Att emellanåt byta ut funktionärerna i styrelsen är nödvändigt för att stimulera utveckling och deltagande från olika hushåll. Om du är intresserad av att arbeta i styrelsen eller har förslag på intressanta kandidater kontaktar du valberedningen. 

 • Emelie Thun (Gunnar Wennerbergs väg 15)
 • Johanna Olander (Gustaf Daléns väg 6)
 • Malin Lundgren (Gunnar Wennerbergs väg 23)
 • Tobias Matsson (Gunnar Wennerbergs väg 33)

Ekonomisk förening