:styrelsen

Föreningens styrelse utses på den årliga föreningsstämman och deras arbete regleras av föreningens stadgar och de beslut som fattas på stämman.

Styrelsen håller möten ungefär en gång i månaden.

Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter som alla deltar på styrelsemötena.

2022 års styrelse

  • Follad Yarollahi, ordförande (Kring-Alles Väg 79)
  • Josefin Örtegren Persdotter, kassör (Odhners Väg 23)
  • Anton Berzelius, sekreterare (Gustaf Daléns väg 42)
  • Teo Johansson, ledamot (Gustaf Daléns väg 18) 
  • Lars Ljungfors, ledamot (Gunnar Wennerbergs väg 29)
  • Ida Kläppevik, suppleant (utflyttad
  • Martin Borgman, suppleant (utflyttad

Engagera dig i styrelsen?

Att emellanåt byta ut funktionärerna i styrelsen är nödvändigt för att stimulera utveckling och deltagande från olika hushåll. Om du är intresserad av att arbeta i styrelsen eller har förslag på intressanta kandidater kontaktar du valberedningen.

  • Jonas Danielson (Odhners Väg 11)
  • Christian Ljung (Gustaf Daléns väg 22)