Etikettarkiv: Valberedning

2016 års valberedning

På föreningsstämman valdes en ny valberedning.

 • Tobias Mattsson (Gunnar Wennerbergs väg 33)
 • Kalle Magnusson (Gunnar Wennerbergs väg 39)

Valberedningens uppdrag är att föreslå kandidater till styrelsen. Om du är intresserad av att arbeta i styrelsen, eller har förslag på intressanta kandidater, kontaktar du valberedningen. Styrelsens medlemmar väljs på föreningsstämmorna för ett år i taget.

Aktuell valberedning finns alltid beskriven på föreningens hemsida.

Nya medlemmar i styrelse och valberedning

På föreningsstämman fick vi två nya styrelsemedlemmar, Andreas och Johnny.

Styrelse för 2015:

 • Emelie Thun, ordförande (Gunnar Wennerbergs väg 15)
 • Helene Ribba, kassör (Gustaf Daléns väg 8)
 • Johanna Olander, sekreterare (Gustaf Daléns väg 6)
 • Lars Ljungfors, ledamot (Gunnar Wennerbergs väg 29)
 • Shir Mohammadi, ledamot (Kring-Alles väg 93)
 • Andreas Utter, suppleant (Gunnar Wennerbergs väg 27)
 • Johnny Nielsen, suppleant (Gustaf Daléns väg 4)

Valberedning för 2015:

 • Eva Björkman (Gunnar Wennerbergs väg 57)
 • Kenneth Fondén (Kring-Alles väg 91)
 • Lars Tunius (Gunnar Wennerbergs väg 9)

Du kan kontakta styrelsen genom vårt formulär eller genom att skicka ett epost till info@lerum14.se.